Opintopisteiden ansaitseminen Thaimaassa

Thaimaan kohdeyliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 15 tuntia luentoja. 3 Thaimaan opintopistettä muuntuu yleensä 5 ECTS-pisteeksi. Lue lisää Siam Universityn käytännöistä.

Kohdeyliopisto Kurssien määrä ECTS
Rangsit University 3–6 15–30
Kasetsart University 3–7 15–35
Siam University 3–6 15–30
Prince of Songkla University 3–6 18–36

Arvioidessasi kokonaistyömäärää Thaimaan kohdeyliopistoissa, sinun tulee huomioida myös itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautuminen tentteihin sekä itse tentit.

Prince of Songkla Universityssä kursseista saa joko 3 tai 4 paikallista opintopistettä. PSU:ssa on parhaillaan menossa siirtymävaihe, jonka aikana yliopisto päivittää opintopistejärjestelmäänsä vastaamaan Thaimaan muiden yliopistojen käytäntöjä. Aiemmin kaikki kurssit olivat 4 opintopistettä, mutta jatkossa kaikki kurssit tulevat olemaan 3 opintopistettä. Siirtymävaiheen aikana sekä 3 että 4 opintopisteen kurssien työmäärä on sama.

Lukukausi Prince of Songkla Universityssä pitää sisällään 15 viikkoa luentoja,1 viikon välitenttejä ja 2 viikkoa lopputenttejä. Yksi kurssi sisältää 45 tuntia luentoja, 90 tuntia itsenäistä opiskelua, 6 tuntia tenttejä ja 12 tuntia arvioitua tentteihin valmistautumista. Yhteensä tämä tarkoittaa 153 tunnin työmäärää kurssia kohden. Joihinkin kursseihin sisältyy tämän lisäksi yritysvierailuja. Yksi kurssi PSU:ssa vastaa tyypillisesti noin 5-6 ECTS-pistettä. Lisätietoa opintopisteiden määräytymisestä PSU:ssa täältä.

Opintopisteiden muuntaminen

Yksi tapa muuntaa paikalliset opintopisteet ECTS-pisteiksi on suhteuttaa paikallisen tutkinnon kokonaisopintopisteet tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän laskentakaavan mukaan opintopisteet muotoutuvat seuraavasti:

Rangsit University

136 (kandidaatin tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 34,1 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 34,1 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatana suhteutuskerroin on 1,75. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,75 on siten 5,2 ECTS-pistettä.

Kasetsart University

130 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 32,5 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 32,5 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,85. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,85 on siten 5,5 ECTS-pistettä

Siam University

135 (kandidaatin tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 33,75 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 33,75 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on siten 5,3 ECTS-pistettä.

Prince of Songkla University

140 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 35 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on siten 5,1 ECTS-pistettä.

Bangkok, Thaimaa

Lue lisää →

Vaihtoon edullisesti ja helposti

→ Näin haet

5 syytä opiskella Thaimaassa

→ Lue lisää

Vaihto-opiskelijaksi Phuketiin

→ Prince of Songkla University

Bangkokin uusin kohdeyliopistomme

→ Rangsit University

Hakuajat ja kiehtovimmat tarinat suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirjeemme

Mitä haluat saada?

Asia Exchange, Vuorikatu 3 L 3 33100 Tampere, Finland
Email: info@asiaexchange.org Tel: +358 45 322 1230, Mon-Fri, 8am-4pm (GMT +2)
© 2007-2017 Asia Exchange

Site by Atomi