Opintopisteiden myöntäminen Thaimaassa

Thaimaan kohdeyliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa viittätoista tuntia luentoja. Kolme thaimaalaista opintopistettä muuntuu yleensä viideksi ECTS-pisteeksi. Useimmat thaimaalaiset yliopistot ilmaisevat kurssityömäärän samalla kaavalla. Jos kurssikuvauksessa lukee esimerkiksi merkintä 3(3-0-6), se tarkoittaa, että kurssi on kolmen paikallisen opintopisteen arvoinen (ensimmäinen numero), luentotunteja on kolme per viikko, laboratorio- tai harjoitustunteja ei ole ja itseopiskeluun on tarkoitus käyttää 6 tuntia per viikko.

Kohdeyliopisto Kurssien määrä ECTS
Kasetsart University 3–7 15–35
Siam University 3–6 15–30
Prince of Songkla University 3–6 18–36

Arvioidessasi kokonaistyömäärää thaimaalaisessa kohdeyliopistossa sinun tulee huomioida paitsi luentotunnit, myös itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautuminen tentteihin sekä itse tentit.

Opintopisteiden muuntaminen

Yksi tapa muuntaa paikalliset opintopisteet ECTS-pisteiksi on suhteuttaa paikallisen tutkinnon kokonaisopintopisteet tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän laskentakaavan mukaan opintopisteet muotoutuvat seuraavasti:

Kasetsart University

130 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 32,5 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 32,5 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,85. Yksi kurssi eli 3 opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,85 on siten 5,5 ECTS-pistettä.

Lisätietoa Kasetsart Universityn opintopistekäytännöistä.

Siam University

135 (kandidaatin tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 33,75 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 33,75 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yksi kurssi eli 3 opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on siten 5,3 ECTS-pistettä. Lue lisää Siam Universityn opintopistekäytännöistä.

Prince of Songkla University

140 (tutkinnon laajuus opintopisteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 opintopistettä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa) / 35 (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yksi kurssi, eli 3 opintopistettä, kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on siten 5,1 ECTS-pistettä.

Prince of Songkla Universityssä kursseista saa joko 3 tai 4 paikallista opintopistettä. Yliopistossa on parhaillaan menossa siirtymävaihe, jonka aikana yliopisto päivittää opintopistejärjestelmäänsä vastaamaan Thaimaan muiden yliopistojen käytäntöjä. Aiemmin kaikki kurssit olivat 4 opintopistettä, mutta jatkossa kaikki kurssit tulevat olemaan 3 opintopistettä. Siirtymävaiheen aikana sekä 3 että 4 opintopisteen kurssien työmäärä on sama.

Lukukausi Prince of Songkla Universityssä pitää sisällään 15 viikkoa luentoja, yhden viikon välitenttejä ja kaksi viikkoa lopputenttejä. Yksi kurssi sisältää 45 tuntia luentoja, 90 tuntia itsenäistä opiskelua, 6 tuntia tenttejä ja 12 tuntia arvioitua tentteihin valmistautumista. Yhteensä tämä tarkoittaa 153 tunnin työmäärää kurssia kohden. Joihinkin kursseihin sisältyy tämän lisäksi yritysvierailuja. Yksi kurssi vastaa yleensä noin 5-6 ECTS-pistettä.

Lisätietoa opintopisteiden määräytymisestä PSU:ssa.

 

Opiskele Bangkokissa

Lue lisää →

Vaihtoon edullisesti ja helposti

→ Näin haet

Opiskele Prince of Songkla Universityssä

→ Lue lisää

Opiskele Kasetsart Universityssä

→ Lue lisää

Opiskele Siam Universityssä

→ Lue lisää

Hakuajat ja kiehtovimmat tarinat suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirjeemme

Saat myös ilmaisen University Profiles -oppaan
Join Our Newsletter

Your information is safe with us. Unsubscribe any time.

Asia Exchange, Vuorikatu 3 L 3 33100 Tampere, Finland
Email: info@asiaexchange.org
Tel: +358 45 322 1230, Mon-Fri, 8am-4pm (GMT +2)
WhatsApp: +358 45 322 1230

Privacy Policy

Site by Atomi

© 2007-2020 Asia Exchange