Opintopisteiden ansaitseminen Japanissa

Otemon Gakuin Universityn kurssit ovat kahden paikallisen opintopisteen arvoisia. Yksi paikallinen opintopiste vastaa 45 työskentelytuntia. Jokainen suoritettu kurssi vastaa yleisesti n. 3-4 ECTS-pistettä. Opinto-ohjelmaan kuuluu 5 luentokurssia, sekä lisäksi kaikille pakollinen Japanin kielikurssi, josta ei yleensä Japanissa myönnetä opintopisteitä.

Luentokurssit järjestetään kerran viikossa koko 15 viikkoisen lukukauden ajan. Yksi kurssi sisältää yhteensä 90 työtuntia, mukaanlukien sekä luennot (30h), että itsenäinen työ (60h).

Kielikurssi-luennot järjestetään viisi kertaa viikossa. Yksi luento kestää kaksi tuntia ja jokaista luentokertaa kohden opiskelija tekee lisäksi yhden tunnin itsenäistä työtä. Yhden kielikurssin kokonaistuntimäärä on siis 225h. Vaikka paikallisen systeemin mukaan kielikursseista ei myönnetä opintopisteitä, useimmat kotiyliopistot näin kuitenkin tekevät, kurssien suuresta työmäärästä johtuen. Kielikurssin kontaktiopetuksen kokonaistuntimäärä ja arvosteluasteikko käyvät ilmi myös opintorekisteriotteesta, jonka opiskelija saa lukukauden päätyttyä.

Japanin opintopisteet voidaan muuntaa ECTS-pisteiksi suhteuttamalla tutkinnon kokonaisopintopistemäärä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen seuraavasti:

124 (yleisin tutkinnon kokonaisopintopistemäärä Japanissa) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 31 opintopistettä (paikallinen tavoite lukuvuotta kohden)

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite Euroopassa lukuvuotta kohden) / 31 (paikallinen opintopistetavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,9. Yksi kurssi, eli 2 paikallista opintopistettä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,9 on siten 3.8 ECTS-pistettä.

Hakuajat ja kiehtovimmat tarinat suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirjeemme

Asia Exchange, Vuorikatu 3 L 3 33100 Tampere, Finland
Email: info@asiaexchange.org Tel: +358 45 322 1230, Mon-Fri, 8am-4pm (GMT +2)
© 2007-2017 Asia Exchange

Site by Atomi