Hakukriteerit ja -menettely

Hakijan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen tulee osata englantia niin hyvin, että pystyy seuraamaan englanninkielistä opetusta. Vaihto-ohjelmamme on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, jotka opiskelevat jossakin korkeakoulussa. Hakijalla tulee olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Hakemukset otetaan vastaan saapumisjärjestyksessä. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä tai erillisen päätöksemme mukaisesti. Opiskelupaikat myönnetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaamme kuitenkin oikeuden tehdä valintoja muillakin merkittäviksi näkemillämme kriteereillä. Opiskelijakiintiön täytyttyä paikkoja saattaa vapautua peruutusten myötä Asia Exchangen ja vastaanottavan yliopiston päätöksellä.

Opiskelijamäärän tulee täyttää vaihto-ohjelman kohdeyliopistokohtaiset minimivaatimukset. Mikäli ohjelmassa ei ole riittävästi osallistujia, Asia Exchangella on oikeus peruuttaa ohjelma ja velvollisuus palauttaa mahdolliset maksusuoritukset.

Asia Exchangen rooli

Asia Exchange edesauttaa opiskelupaikan hankkimista valituista aasialaisista korkeakouluista. Emme järjestä opetusta vaan edesautamme opintojakson järjestelyissä yhteistyössä valittujen kumppaniyliopistojen kanssa. Englanninkielisestä opetuksesta vastaavat kumppaniyliopistomme.

Asia Exchange ei ole matkatoimisto. Opiskelijoiden tulee omatoimisesti järjestää kuljetukset valitsemaansa vaihtokohteeseen.

Asia Exchange ei ole myöskään vuokranantaja tai asunnonvälittäjä vaan opiskelijat ovat velvollisia itsenäisesti hankkimaan asunnon kampukselta tai yksityisiltä markkinoilta opiskeluajaksi.

Asia Exchange antaa ohjeita ja suosituksia matkustamiseen ja majoitukseen liittyen.

Kohdeyliopiston rooli

Vaihto-ohjelman järjestävä kohdeyliopisto on täysin vastuussa opetuksesta. Tähän sisältyy yksi tai useampi orientaatiopäivä, opetuksen järjestäminen ja opintosuoritusotteen laatiminen. Asia Exchange ei vastaa vastaanottavan yliopiston kurssitarjonnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista.

Hakeminen ja maksuehdot

Vaihto-ohjelmiin tulee hakea verkkosivuillamme osoitteessa www.asiaexchange.org. Hakeminen tehdään kuhunkin ohjelmaan erikseen ohjeistetulla tavalla täyttämällä kyseisen ohjelman sähköinen hakulomake. Sitova sopimus syntyy, kun Asia Exchange on vastaanottanut hakemuksen. Hakemusvaiheessa puuttuvat liitteet tulee toimittaa Asia Exchangelle 30 päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä tai viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä. Jos hakemuksessasi ei ole puutteita, voit saada alustavan hyväksymispäätöksen sähköpostitse jopa päivässä. Käsittelemme hakemuksesi viimeistään viikon kuluessa. Keskimääräinen käsittelyaika on kolme työpäivää.

Jokaista hakemusta koskien lähetämme 75 EUR käsittelymaksun (Balin ohjelmat 50 EUR) ja laskun lukukausimaksusta. Lukukausimaksu tulee suorittaa viimeistään yhtä kuukautta ennen kyseisen lukukauden alkamista. Normaalitapauksessa käsittelymaksu erääntyy 10 vrk vahvistuksesta ja lukukausimaksu noin 30 vrk ennen kyseisen ohjelman alkua. Käsittelymaksua ei palauteta missään tilanteessa.  Molemmilla maksuerillä on oma viitenumeronsa, jota tulee käyttää maksua suoritettaessa. Opiskelija on itse vastuussa oman pankkinsa veloittamista rahansiirtokuluista. Maksuja ei ole mahdollista maksaa osissa. Opiskelijoiden, jotka hakevat kahdelle lukukaudelle, on maksettava molempien lukukausien lukukausimaksut kerralla. Viisumimaksuja kuten eVAL-käsittelymaksua (Malesia) tai Telex-maksua (Indonesia) ei palauteta.

Hintaan sisältyy:

  • Lukukausimaksu, joka vaihtelee kohdeyliopistosta riippuen
  • Rekisteröintimaksu

Opiskelijan tulee lisäksi itse maksaa:

  • Majoituskulut
  • Lentoliput ja muut matkustuskulut
  • Viisumikulut
  • Vakuutukset
  • Rokotukset tai muut terveydenhuollon aiheuttamat kulut
  • Muut opintoihin liittyvät kulut kuten kurssikirjat, ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita

Mikäli opiskelija maksaa lukukausimaksun myöhässä, Asia Exchangella on oikeus periä 100 EUR myöhästymismaksu. Asia Exchange pidättää oikeuden periä 11,5 % viivästyskoron erääntyneistä laskuista. Asia Exchangella on oikeus muuttaa ohjelmien hintoja kesken hakuaikojen.

Mikäli opiskelija jättää käsittelymaksun maksamatta tai ei toimita kaikkia tarvittavia liitteitä ilmoitettuun määräaikaan mennessä, Asia Exchange pidättää oikeuden peruuttaa opiskelijan osallistumisen opiskeluohjelmaan. Käsittelymaksua ei palauteta missään tilanteessa.

Haku tulee tehdä hakuajan puitteissa. Jos opiskelija hakee opiskeluohjelmaan hakuajan umpeutumisen jälkeen tai toimittaa hakemuksesta puuttuneita liitteitä hakuajan umpeutumisen jälkeen, veloitetaan 100 EUR myöhästymismaksu. Myöhästymismaksu ja käsittelymaksu tulee maksaa välittömästi, kun Asia Exchange on toimittanut laskun opiskelijalle. Asia Exchange jatkaa myöhässä saapuneen hakemuksen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun opiskelija on toimittanut tositteen maksetusta laskusta sähköpostitse. Tositteeksi käy esimerkiksi kuvakaappaus maksutapahtumasta. Kohdeyliopistolla on oikeus olla hyväksymättä opiskelijaa, mikäli opiskelija toimittaa tarvittavat liitteet liian myöhään. Mikäli opiskelija ei tule hyväksytyksi opiskeluohjelmaan, palautamme 100 EUR laskutuslisän. Mikäli opiskelija peruuttaa itse osallistumisensa, ei 100 EUR laskutuslisää palauteta.

Asia Exchangella ja vastaanottavalla yliopistolla on oikeus jälkikäteen pyytää hakijoilta tietoja tai dokumentteja, joita ei ole vaadittu hakemusvaiheessa.

Mikäli opiskelijan yhteystietoihin tulee muutoksia, opiskelijan on välitettävä Asia Exchangelle uudet yhteystietonsa, jotta voimme varmistaa, että lähettämämme dokumentit tulevat perille. Opiskelijan tulee seurata Asia Exchangelle ilmoittamaansa sähköpostia. Mikäli lähettämämme dokumentti ei Asia Exchangesta riippumattomista syistä saavu perille, ei Asia Exchange ole vastuullinen. Kohdeyliopistomme myöntävät lähtökohtaisesti vain yhden dokumentin opiskelijaa kohden. Yli vuoden vanhoja dokumentteja ei pystytä enää toimittamaan muuten kuin sähköisesti. Asia Exchange tekee parhaansa, jotta kaikki opiskelijalle laaditut dokumentit tulisivat perille.

Alennukset

Päällekkäisiä alennuksia ei voi hyödyntää.

Opinnot

Opiskelijan tulee noudattaa kohdeyliopiston ohjeita ja käytäntöjä. Opintojen kokonaismäärä tulee olla kohdeyliopiston vaatimusten mukainen. Kohdeyliopistolla on oikeus evätä opiskelijan opiskeluoikeus ja opiskelijaviisumi, mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittämissä määrin eikä näin ollen suorita vaadittua minimikurssimäärää, tai mikäli opiskelija ylittää viisumin salliman maassa oleskeluajan.

Opintosuoritusotteiden opintopisteet myönnetään paikallista systeemiä noudattaen. Asia Exchangen verkkosivuilla olevat ohjeistukset paikallisten opintopisteiden muuntamisesta eurooppalaisiksi opintopisteiksi ovat ohjeellisia ja lopullisen päätöksen tekee aina kotiyliopisto. Opintosuoritusotetta ei myönnetä, mikäli opiskelija ei ole noudattanut kohdeyliopiston ohjeita ja käytäntöjä tai hänellä on esimerkiksi liikaa poissaoloja tai suorittamattomia maksuja.

Juhla- ja vapaapäivät

Juhlapäivät ja loma-ajat vaihtelevat kohteesta ja kohdeyliopistosta riippuen. Opetusta ei järjestetä juhlapäivinä ja loma-aikoina.

Poissaolot

Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä noudata kyseisen yliopiston ohjeita ja periaatteita, opiskelijalla ei ole oikeutta saada lukukausimaksua takaisin eikä saada lisäaikaa opintojakson suorittamiseen.

Opintojen aloitus myöhässä

Mikäli opiskelija saapuu kohteeseen myöhässä, opiskelijan on ilmoitettava tästä Asia Exchangelle. Voimme hyväksyä myöhässä saapuvia opiskelijoita tapauskohtaisesti. Suosittelemme, että opiskelija saapuu kohteeseen aikaisintaan viikkoa ennen opintojen alkamista. Opiskelijan tulee ottaa huomioon kohdemaan viisumikäytännöt.

Ohjelmaan osallistumisen peruuttaminen

Peruutus on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostilla. Peruutuksen voi tehdä maksutta ennen lukukausimaksun erääntymistä ja maksamista. Mikäli opiskelija peruuttaa osallistumisensa lukukausimaksun erääntymisen jälkeen (30 vrk ennen lukukautta) mutta viimeistään 14 päivää ennen lukukauden alkua, lukukausimaksusta maksetaan 50 % takaisin. Lukukausimaksua ei palauteta peruutuksen syystä riippumatta, mikäli peruutusilmoitus tehdään myöhemmin kuin 14 päivää ennen lukukauden alkua. Mikäli peruutusta ei ole tehty kirjallisesti, opiskelija on velvollinen maksamaan lukukausimaksun. Rekisteröintimaksua ei palauteta, perui opiskelija milloin tahansa. Mikäli opiskelija hakee useaan Asia Exchangen edustamaan yliopistoon, rekisteröintimaksu on suoritettava kaikista käsitellyistä hakemuksista riippumatta siitä, milloin peruutus tapahtuu.

Mikäli opiskelija peruuttaa vaihdon, kohdeyliopiston myöntämä virallinen hyväksymiskirje tulee palauttaa Asia Exchangelle postitse.

Opiskelun jo alettua opintojen keskeytys on ilmoitettava Asia Exchangelle ja kohdeyliopistolle kirjallisesti. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, lukukausimaksua ei palauteta.

Mikäli opiskelija käyttäytyy uhkaavasti tai muuten epäsopivasti hakuprosessin tai vaihto-opintojen aikana tai rikkoo kohdemaan lakia, pidätämme oikeuden peruuttaa tai keskeyttää opiskelijan opinnot ilman korvauksia tai palautuksia.

Asia Exchange ei korvaa ongelmatilanteissa opiskelijalle koituneita kustannuksia, kuten lentoja, viisumia tai majoitusta.

Ohjelman peruuntuminen

Mikäli kohdeyliopisto peruuttaa ohjelman tai evää opiskelijan osallistumisoikeuden Asia Exchangesta ja opiskelijasta riippumattomista syistä, Asia Exchange ei ole vastuullinen korvaamaan mahdollisia lentolipuista, viisumista, vuokrajärjestelyistä tai muista vaihtojärjestelyihin liittyvistä järjestelyistä aiheutuneita kuluja.

Passi ja viisumi

Opiskelijan tulee itse hankkia ja maksaa passi ja viisumi. Viisumimaksuja ei palauteta. Opiskelijan tulee varmistaa viisumiin tarvittavat liitteet kohdemaan suurlähetystöstä ja ilmoittaa Asia Exchangelle viipymättä, mikäli häneltä vaaditaan jotakin ylimääräistä, tavanomaisesta poikkeavaa liitettä.

Asia Exchange ei vastaa mahdollisista opiskelijalle aiheutuvista vahingoista, mikäli hänen matkansa viivästyy tai estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Asia Exchange ei ole korvausvelvollinen mahdollisesti aiheutuneista kuluista tilanteessa, jossa opiskelijaviisumia varten tarvittavat vastaanottavan yliopiston dokumentit eivät ole saatavilla Asia Exchangesta riippumattomista syistä.

Kohteessa opiskelija on velvollinen päivittämään viisuminsa kohdeyliopiston ja viranomaisten antaminen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Opiskelija on itse vastuussa ohjeiden noudattamisesta ja viisuminsa uusimisesta ajallaan. Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot, myös viisumistatus tulee uusia kohteessa oleilun tarkoituksen mukaisesti. Kohdeyliopistolla on oikeus evätä opiskelijan viisumi mikäli sallittu maassa oleskeluaika ylittyy.

Vakuutukset

Voimassaoleva tapaturma- ja sairausvakuutus on pakollinen kaikille osallistujille. Edellytämme matkavakuutusta koko matkan keston ajalle. Tarvittavat vakuutukset tulee ottaa itsenäisesti ennen matkan alkua. Vakuutuksen tulee sisältää kotiinkuljetus, mikäli opiskelija sairastuu vakavasti tai loukkaantuu. Sairaus- tai onnettomuustapauksissa opiskelija voi joutua maksamaan mahdolliset sairaanhoitokulut ensin itse ennen korvauksen saamista vakuutusyhtiöltä. AE tai kohdeyliopisto eivät ole missään tilanteessa vastuussa opiskelijan sairaanhoitokuluista tai -korvauksista. Pyydettäessä opiskelijan tulee ilmoittaa vakuutuksen asiakasnumero sekä muut tiedot Asia Exchangelle ja vastaanottavalle yliopistolle.

Rokotukset

Opiskelijan tulee ennen lähtöä huolehtia siitä, että kohdemaassa vaadittavat rokotukset ovat kunnossa. Rokotuksiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa oman alueen terveyskeskuksesta tai Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöstä. Lisätietoja: www.thl.fi ja www.yths.fi.

Asia Exchangen kumppanit

Asia Exchangella on kumppaneita, jotka järjestävät majoitusta ja tarjoavat matkajärjestelyihin liittyviä palveluita. Lähettämällä hakemuksen Asia Exchangelle opiskelija antaa kumppaneille luvan ottaa yhteyttä matkajärjestelyihin, majoitukseen tai muihin palveluihin liittyen.

Opiskelijoiden vaihtoraportit ja palautekysely sekä valokuva- ja videomateriaali

Ohjelmiin osallistuvat opiskelijat antavat Asia Exchangelle oikeuden hyödyntää vaihtoraportteja esimerkiksi Asia Exchangen verkkosivustolla. Opiskelija hyväksyy Asia Exchangen henkilökunnan markkinointitarpeisiin ottaman kuva- ja videomateriaalin käytön ilman erillistä lupaa.

Opiskelija on velvollinen täyttämään Asia Exchangen lähettämän palautelomakkeen vaihdon päätyttyä. Yliopiston myöntämä virallinen opintosuoritusote toimitetaan opiskelijalle palautteen jättämisen jälkeen.

Muutokset

Pidätämme oikeudet muutoksiin ja hintoihin Asia Exchangen ja asiakkaan tekemän sopimuksen jälkeen, mikäli muutokset johtuvat Asia Exchangelle riippumattomista syistä, kuten julkisten maksujen, verojen tai valuuttakurssien muutoksista.

Asia Exchange ei vastaa painovirheistä ja varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja sekä yliopistoja koskevia tietoja. Pyrimme tiedottamaan mahdollisista muutoksista viipymättä.

Asia Exchange ei vastaa poisjääneistä suorituksista lakkotilanteissa tai muissa force majeure -tilanteissa, joihin Asia Exchange ei voi vaikuttaa.

Asia Exchange pidättää oikeudet muutoksiin.

Vahingonkorvaukset ja maksupalautukset

Asia Exchange ei korvaa omaisuus- tai henkilövahinkoja tai taloudellisia menetyksiä. Asia Exchange ei vastaa poisjääneistä suorituksista tai maksujen palautuksista lakkotilanteissa tai muissa force majeure -tilanteissa, joihin Asia Exchange ei voi vaikuttaa.

Asia Exchange ei ole vastuussa, mikäli opiskelijan hakemus ei siirry Asia Exchangen tietokantaan opiskelijasta johtuvan tapahtuvan teknisen virheen takia.

Lainsäädäntö

Opiskelijoiden tulee noudattaa kohteessa kohdemaan lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on monissa Aasian maissa huomattavasti ankarampi kuin Suomessa esimerkiksi huumausaineiden osalta.

Tietoa Asia Exchangesta

Lue lisää →
Hakuajat ja kiehtovimmat tarinat suoraan sähköpostiisi

Tilaa uutiskirjeemme

Saat myös ilmaisen University Profiles -oppaan
Mitä haluat saada?

Pidämme tiedoistasi huolta. Voit poistua listalta milloin vain.

Asia Exchange, Vuorikatu 3 L 3 33100 Tampere, Finland
Email: info@asiaexchange.org
Tel: +358 45 322 1230, Mon-Fri, 8am-4pm (GMT +2)
Privacy Policy

Site by Atomi