Thaimaan krediitit

Thaimaan kohdeyliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista krediittiä.

Kaikkien Thaimaan yliopistojemme kurssit ovat laajuudeltaan 3 – 4 krediittiä. Yksi krediitti vastaa 15 tuntia luentoja. 3 Thaimaan krediittiä muuntuu yleensä 5 ECTS-pisteeksi. Lue lisää Siam Universityn käytännöistä.

Prince of Songkla Universityssa kursseista saa joko 3 tai 4 paikallista opintopistettä. PSU:ssa on parhaillaan menossa siirtymävaihe, jonka aikana yliopisto päivittää opintopistejärjestelmäänsä vastaamaan Thaimaan muiden yliopistojen käytäntöjä. Aiemmin kaikki kurssit olivat 4 krediittiä, mutta jatkossa kaikki kurssit tulevat olemaan 3 krediittiä. Siirtymävaiheen aikana sekä 3 että 4 krediitin kurssien työmäärä on sama.

Lukukausi Prince of Songkla Universityssa pitää sisällään 15 viikkoa luentoja, 1 viikon välitenttejä ja 2 viikkoa lopputenttejä. Yksi kurssi sisältää 45 tuntia luentoja, 90 tuntia itsenäistä opiskelua, 6 tuntia tenttejä ja 12 tuntia arvioitua tentteihin valmistautumista. Yhteensä tämä tarkoittaa 153 tunnin työmäärää kurssi kohden. Joihinkin kursseihin sisältyy tämän lisäksi yritysvierailuja. Yksi kurssi PSU:ssa vastaa tyypillisesti noin 5–6 ECTS-pistettä. Lisätietoa opintopisteiden määräytymisestä PSU:ssa täältä.

Myös muiden Thaimaan yliopistojen kohdalla sinun tulee huomioida kokonaistyömäärää arvioidessasi itsenäinen opiskelu, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautuminen tentteihin sekä itse tentit.

Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa keskimäärin 5–6 kurssia.

Yksi tapa muuntaa paikalliset krediitit ECTS-pisteiksi on suhteuttaa paikallisen tutkinnon kokonaiskrediittimäärä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän laskentakaavan mukaan opintopisteet muotoutuvat seuraavasti:

Rangsit University

136 (kandidaatin tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 34,1 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa)  /  34,1  (paikallinen krediittitavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,75. Yksi kurssi eli 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,75 on siten 5,2 ECTS-pistettä.

Kasetsart University

130 (tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 32,5 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa)  /  32,5  (paikallinen krediittitavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,85. Yksi kurssi eli 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,85 on siten 5,5 ECTS-pistettä.

Siam University

135 (kandidaatin tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 33,75 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa)  /  33,75 (paikallinen krediittitavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yksi kurssi eli 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on siten 5,3 ECTS-pistettä.

Prince of Songkla University

140 (tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 krediittiä = paikallinen tavoite lukuvuotta kohden.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (tavoite lukuvuotta kohden Euroopassa)  /  35 (paikallinen krediittitavoite lukuvuotta kohden) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yksi kurssi eli 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on siten 5,1 ECTS-pistettä.

Esimerkiksi Helsingin yliopisto muuntaa krediittejä tällä tavalla.

Back_arrow Takaisin

Ajankohtaista

kesäkuu 8, 2017
Summer School in Korea 2017: Still time left to ap ...

kesäkuu 7, 2017
Asia Exchange attended NAFSA in Los Angeles

kesäkuu 1, 2017
Last chance to study in Indonesia next autumn!

huhtikuu 12, 2017
There’s still time to apply for a study abro ...

maaliskuu 14, 2017
Launching brand new free webinars!

maaliskuu 6, 2017
Hallinnon harjoittelija kansainvälisiin tehtävii ...

tammikuu 27, 2017
Summer semester in Bali? You can still apply!

joulukuu 30, 2016
TULE MUKAAN TIIMIIMME: Toimistoharjoittelija kansa ...

joulukuu 1, 2016
Bali Summer School now open for applications!

marraskuu 3, 2016
Study in Japan! New study abroad destination!

  • Missä tarvitset eniten apua vaihdon suunnittelussa?

    Loading ... Loading ...