Opintopisteet

Täältä löydät tietoa kohdemaan opintopisteistä, niiden muuntamisesta ECTS-pisteiksi sekä opintojen hyväksiluvusta.

Mikä on ECTS?

Eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) lähtökohtana on opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet pyritään määrittelemään oppimistuloksina ja opiskelijan hankkimina taitoina.

ECTS otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1989. ECTS on ainoa opintosuoritusjärjestelmä, jota on onnistuneesti testattu ja käytetty kaikkialla Euroopassa. ECTS otettiin käyttöön Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa vuonna 2005 opintopiste -nimikkeellä. Alun perin ECTS perustettiin opintosuoritusten siirtoa varten. Järjestelmä helpotti ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja edisti näin ollen opiskelijavaihtojen laatua ja määrää Euroopassa. ECTS:ää on kehitetty lisäksi opintosuoritusten kertymisjärjestelmäksi. Tämä kuuluu kesäkuussa 1999 annetun Bolognan julistuksen tärkeimpiin tavoitteisiin.

ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1500 – 1800 tunniksi, mikä vastaa 60 ECTS-pistettä. Täysipäiväisen opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten 36 – 40 viikkoa vuodessa. Tuolloin yksi piste vastaa 25 – 30 työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset.

ECTS-järjestelmän mukaan opiskelijan työmäärä sisältää luennot, seminaarit, itsenäisen opiskelun, tentteihin valmistautumisen, tentit ja kenttävierailut.

Opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmät maailmalla

Euroopan ulkopuolisissa maissa on vaihtelevat käytännöt opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmistä. Joissakin maissa jopa saman maan eri korkeakoulut käyttävät erilaisia opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmiä. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan kohdeyliopistoissamme käytössä oleviin opintosuoritusjärjestelmiin ja saat selville, miten paikalliset krediitit kääntyvät ECTS-pisteiksi.

Opintojen hyväksiluku

Asia Exchangen ja kohdeyliopistojen lähtökohtana on, että opiskelijat saavat vaihto-opinnot hyväksiluettua mahdollisimman kattavasti. Myös lähettävät korkeakoulut odottavat opiskelijoidensa suorittavan vaihdossa ollessaan sellaisia kursseja, jotka ovat hyväksiluettavissa opiskelijan tutkintoon tai ainakin vapaavalintaisiin opintoihin kotimaassa. Lähettävät korkeakoulut päättävät ulkomaan opintojen hyväksiluvuista ja korvaavuuksista opiskelijan tekemän opintosuunnitelman perusteella.

Suosittelemme, että laadit opintosuunnitelmat huolellisesti ja liität niihin mukaan sivuiltamme löytyvät kurssikatalogit ja opetussuunnitelmat. Tämä helpottaa kotikorkeakoulun päätöksentekoa opintojen hyväksiluvuista ja mahdollisista apurahoista. Opiskelijat ovat yleensä saaneet ulkomailla suorittamansa kurssit hyväksiluettua.

Suomessa opiskelijoita kannustetaan poikkitieteellisyyteen ja tutkintoon voi sisällyttää eri alojen opintoja mutkattomammin kuin esimerkiksi saksankielisissä maissa. Vaihtoihimme osallistuukin opiskelijoita erilaisista opintotaustoista. Aalto-yliopiston sanoin: ”Poikkitieteellisyys tuottaa innovaatioita”.

Voit sisällyttää vaihto-opinnot osaksi pääainetta, vapaavalintaisiin opintoihin tai ulkomaan sivuainekokonaisuudeksi. Esimerkiksi kaupallisista opinnoista saattaa olla arvaamatontakin hyötyä tulevaisuuden työ- ja arkielämän kuvioissa, vaikka pääaineesi olisikin joku muu. Monet opiskelijoistamme ovat olleet sitä mieltä, että vaihto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suorittaa muitakin kuin oman pääaineen opintoja.

Kun mietit itsellesi sopivaa vaihtokohdetta, kannattaa muistaa, ettei kyse ole vain yksittäisistä kursseista, jotka tavalla tai toisella täytyisi saada hyväksiluettua. Vaihtoa kannattaa tarkastella kokonaisvaltaisena kokemuksena, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaiseen opiskelukulttuuriin. Valitse itseäsi eniten kiinnostava kohde, tutustu kurssitarjontaan ja keskustele tämän jälkeen korkeakoulusi kv-koordinaattorin ja koulutuspäällikkösi kanssa vaihtomahdollisuuksistasi.

Vaihdon loputtua voit hyväksilukea kurssit sen jälkeen kun olet saanut opintorekisteriotteen (Transcript of Records) kohdeyliopistoltasi. Hyväksiluvuissa apuna voi käyttää myös opetussuunnitelmia (syllabus). Lähetämme opintorekisteriotteen sinulle ilmoittamaasi osoitteeseen vaihdon päätyttyä. Kotikorkeakoulusi saattaa vaatia myös lisäselvityksiä kursseista. Suosittelemme, että pidät tallessa kaikki suoritettuihin kursseihin liittyvät materiaalit niin kauan, kunnes saat opinnot hyväksiluettua.

Dokumenttien ja kohdeyliopistojen opintopisteiden hyväksilukua koskevien tietojen avulla (ks. yllä olevat linkit) voit hakea hyväksilukua suorittamillesi opinnoille kotikorkeakoulussasi. Opintojen hyväksiluku perustuu omaan opintosuunnitelmaasi ja perusteluihisi sekä kotikorkeakoulusi henkilökunnan arvioihin ja päätöksiin.

Yllä esitetyt maa- ja yliopistokohtaiset opintopistemäärät ovat ohjeellisia ja perustuvat korkeakoulujen tekemiin keskimääräisiin päätöksiin satojen opiskelijoiden opintojen hyväksiluvuista kymmenissä eri korkeakouluissa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Ajankohtaista

kesäkuu 8, 2017
Summer School in Korea 2017: Still time left to ap ...

kesäkuu 7, 2017
Asia Exchange attended NAFSA in Los Angeles

kesäkuu 1, 2017
Last chance to study in Indonesia next autumn!

huhtikuu 12, 2017
There’s still time to apply for a study abro ...

maaliskuu 14, 2017
Launching brand new free webinars!

maaliskuu 6, 2017
Hallinnon harjoittelija kansainvälisiin tehtävii ...

tammikuu 27, 2017
Summer semester in Bali? You can still apply!

joulukuu 30, 2016
TULE MUKAAN TIIMIIMME: Toimistoharjoittelija kansa ...

joulukuu 1, 2016
Bali Summer School now open for applications!

marraskuu 3, 2016
Study in Japan! New study abroad destination!

  • Missä tarvitset eniten apua vaihdon suunnittelussa?

    Loading ... Loading ...