Säätiöiden apurahat

Voit hakea avustusta opiskelijavaihtoa varten esimerkiksi oman opintoalasi säätiöiltä ja kulttuuri- tai maakuntarahastoilta. Apurahoja voi hakea lisäksi kansainvälisyyttä ja vaihto-opiskelua tukevilta säätiöiltä, jotka päättävät hakemusten ja oman harkintansa perusteella myönnettävistä apurahoista. Säätiöiden apurahat perustuvat yleensä vapaaehtoisiin lahjoituksiin.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta listaa sivustollaan eri tahoja, joista apurahoja voi hakea. Myös suomenruotsalaisen informaatio- ja kulttuurikeskus Luckanin ylläpitämää fyrk.fi-sivustoa voi käyttää apuna etsinnässä. Kannattaa tutustua myös yliopistojen Aasia-verkoston apurahasivuihin.

AE:n vaihto-opiskelijoille on myönnetty apurahoja esimerkiksi LiikesivistysrahastostaRotaryjärjestöltä sekä Tellervo ja Juuso Waldenin säätiöltä. Apurahoja voi tiedustella säätiöiden lisäksi kunnilta, opiskelijajärjestöiltä sekä yrityksiltä.

On omista taustoistasi ja tarpeistasi kiinni, minkä suuruista apurahaa anot. Voit tarkistaa esimerkiksi Liikesivistysrahaston sivuilta, minkä suuruisia apurahoja vaihto-opiskelijoille on tyypillisesti myönnetty.

Muita säätiöitä, rahastoja ja rahoitusmahdollisuuksia:

Hyviä apurahavinkkejä voit saada myös muilta opiskelijoilta. Lue neljän apurahaa saaneen vaihto-opiskelijan haastattelu.

AE suosittelee apurahahakemusten täyttämistä täsmällisesti. Opintosuunnitelma on hyvä kuvailla kurssikuvauksineen ja aikatauluineen.

Omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi hakemukseen kannattaa liittää vapaamuotoinen suosituskirje. Kirjeellä hakija todentaa saavutuksiaan ja valmiuksiaan kansainväliseen opiskeluun. Suosittelijan olisi hyvä tuntea suositeltava henkilökohtaisesti, jottei suosituskirje rajoitu koulumenestykseen vaan käsittelisi myös suositeltavan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Välttämätöntä se ei kuitenkaan ole, eikä etenkään ensimmäisten vuosikurssien opiskelijoilla ole aina henkilökohtaisia kontakteja korkeakoulun henkilökuntaan.

Suosittelijan on hyvä olla tutuksi tullut korkeakoulun opettaja, jonka kurssille opiskelija on osallistunut. Kyseessä ei tarvitse aina olla professori vaan tärkeintä on, että kyseinen henkilö tuntee opiskelijan. Kuitenkin joissakin tapauksissa suosittelijan akateemisella asemalla on merkitystä. Suosittelija voi olla myös esimerkiksi yritysmaailman tai julkisen puolen henkilö.

Ohjeita hyvän suosituskirjeen tekemiseen:

  • Sekä suosittelijan että suositeltavan nimi ja asema tulee mainita suosituskirjeessä.
  • Suosituskirjeessä tulisi mainita mistä yhteydestä suosittelija tuntee suositeltavan.
  • Arvio opiskelijan mahdollisuuksista menestyä vieraassa ympäristössä ja hyödyt ulkomaan opintojaksosta.
  • Arvio suositeltavan koulumenestyksestä ja muista kyvyistä kuten työskentelytavoista, motivaatiosta, aloitteellisuudesta jne.

Lisätietoja suosituskirjeen tekemiseen voit pyytää oman korkeakoulusi henkilökunnalta tai suoraan mahdollisen suosituksen antajalta.

Lisätietoja apurahojen hakemiseen saat eri säätiöiden kotisivuilta.

Ajankohtaista

kesäkuu 8, 2017
Summer School in Korea 2017: Still time left to ap ...

kesäkuu 7, 2017
Asia Exchange attended NAFSA in Los Angeles

kesäkuu 1, 2017
Last chance to study in Indonesia next autumn!

huhtikuu 12, 2017
There’s still time to apply for a study abro ...

maaliskuu 14, 2017
Launching brand new free webinars!

maaliskuu 6, 2017
Hallinnon harjoittelija kansainvälisiin tehtävii ...

tammikuu 27, 2017
Summer semester in Bali? You can still apply!

joulukuu 30, 2016
TULE MUKAAN TIIMIIMME: Toimistoharjoittelija kansa ...

joulukuu 1, 2016
Bali Summer School now open for applications!

marraskuu 3, 2016
Study in Japan! New study abroad destination!

  • Missä tarvitset eniten apua vaihdon suunnittelussa?

    Loading ... Loading ...