Opintopisteet

Täältä löydät tietoa kurssien krediiteistä, niiden muuntamisesta Euroopassa käytössä oleviksi ECTS-opintopisteiksi sekä opintojen hyväksiluvusta.

Mikä on ECTS?

Eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) lähtökohtana on opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet pyritään määrittelemään oppimistuloksina ja opiskelijan hankkimina taitoina.

ECTS otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1989. ECTS on ainoa opintosuoritusjärjestelmä, jota on onnistuneesti testattu ja käytetty kaikkialla Euroopassa. ECTS otettiin käyttöön Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa vuonna 2005 opintopiste -nimikkeellä. Alun perin ECTS perustettiin opintosuoritusten siirtoa varten. Järjestelmä helpotti ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja edisti näin ollen opiskelijavaihtojen laatua ja määrää Euroopassa. ECTS:ää on kehitetty lisäksi opintosuoritusten kertymisjärjestelmäksi. Tämä kuuluu kesäkuussa 1999 annetun Bolognan julistuksen tärkeimpiin tavoitteisiin.

ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1500 – 1800 tunniksi, ja se vastaa ECTS-järjestelmässä 60 opintopistettä. Kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan osallistuvan opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten 36 – 40 viikkoa vuodessa. Tuolloin yksi suorituspiste vastaa 25 – 30 työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset.

ECTS-järjestelmän mukaan opiskelijan työmäärä sisältää luennot, seminaarit, itsenäisen opiskelun, tentteihin valmistautumisen, tentit ja kenttävierailut.

Arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmät maailmalla

Euroopan ulkopuolisissa maissa on vaihtelevat käytännöt opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmistä. Joissakin maissa jopa saman maan eri korkeakoulut käyttävät erilaisia opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmiä.

Thaimaan krediitit ECTS-opintopisteiksi

AE:n thaimaalaisten kohdeyliopistojen kurssit ovat laajuudeltaan 3 tai 4 paikallista krediittiä.

Kasetsart Universityssä ja Siam Universityssä kurssit ovat laajuudeltaan 3 krediittiä ja yksi krediitti vastaa 15 tuntia luentoja. 3 Thaimaan krediittiä muuntuu yleensä 5 ECTS-pisteeksi. Lue lisää Siam Universityn krediittikäytännöstä täällä (koskee sekä kandi- että maisteritason opintoja).

Prince of Songkla Universityssä uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat laajuudeltaan pääasiassa 4 krediittiä. Lukukaudessa on 15 viikkoa luentoja, yksi viikko välitenttejä ja kaksi viikkoa lopputenttejä. Yksi 4 krediitin kurssi sisältää 45 tuntia luentoja, 90 tuntia itsenäistä opiskelua, 6 tuntia tenttejä ja 12 tuntia arvioitua tentteihin valmistautumista. Yhteensä tämä tarkoittaa 153 tuntia yhden kurssin osalta. Joillakin kursseilla on tämän lisäksi vielä yritysvierailuja. Yksi kurssi PSU:ssa vastaa tyypillisesti noin 5,5-6 ECTS-pistettä. Lisätietoa opintopisteiden määräytymisestä PSU:ssa täältä.

Kaikissa kohdeyliopistoissamme opiskelijan tulee huomioida työmääräänsä myös kurssien vaatiman itsenäisen opiskelun, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautumisen tentteihin sekä itse tentit. Näin krediittien saamiseksi vaadittava kokonaistyömäärä kasvaa.

Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa keskimäärin 5-6 kurssia.

Thai-krediitit voi muuntaa ECTS-pisteiksi suhteuttamalla paikallisen tutkinnon kokonaislaajuus krediitteinä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän laskentakaavan mukaisesti krediitit suhteutuvat eri yliopistojen kohdalla seuraavasti:

Kasetsart University

130 (tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 32,5 krediittiä = paikallinen vuosikrediittitavoite.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (vuosikrediittitavoite Euroopassa)  /  32,5 krediittiä (paikallinen vuosikrediittitavoite) saatava suhteutuskerroin on 1,85. Yhden kurssin laajuus 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,85 on täten 5,5 ECTS.

Siam University

135 (kandidaatin tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 33,75 krediittiä = paikallinen vuosikrediittitavoite.

60 ECTS (vuosikrediittitavoite Euroopassa)  /  33,75 krediittiä (paikallinen vuosikrediittitavoite) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yhden kurssin laajuus 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on 5,3 ECTS.

Prince of Songkla University

185 (tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 46,25 krediittiä = paikallinen vuosikrediittitavoite.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (vuosikrediittitavoite Euroopassa)  /  46,25 krediittiä (paikallinen vuosikrediittitavoite) saatava suhteutuskerroin on 1,3. Yhden kurssin laajuus 4 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,3 on täten 5,2 ECTS.

Tämä on esimerkiksi Helsingin yliopiston (QS World Ranking 69) yksi tapa tulkita krediittejä.

Kiinan krediitit ECTS-opintopisteiksi

Guangzhou Universityssä yksi krediitti vastaa keskimäärin 18 tuntia luentoja. Opiskelijan tulee huomioida työmääräänsä myös kurssien vaatiman itsenäisen opiskelun, harjoitukset, ryhmätyöt, yritysvierailut, valmistautumisen tentteihin sekä itse tentit. Näin krediittien saamiseksi vaadittava työmäärä kasvaa. Guangzhou Universityn yksi krediitti vastaa tyypillisesti 1,5 opintopistettä (ECTS).

Kiinalaisten krediittien kääntyvyyttä ECTS-pisteiksi voi hahmottaa esim. siten, että suhteuttaa paikallisen tutkinnon kokonaislaajuuden krediiteissä opiskeluvuosiin ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. GU:ssa tutkinnon laajuus on 150 paikallista krediittiä ja tutkinnon kesto neljä vuotta. 150 jaettuna neljällä opiskeluvuodella tekee yhtä vuotta kohden 37,5 paikallista krediittiä. Eurooppalainen vuositavoite 60 ECTS jaettuna 37,5 saadaan suhteutuskertoimeksi 1,6. Koko ohjelman laajuus 18 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,6 on täten 29 ECTS.

Guangzhou University noudattaa seuraavaa arvosteluasteikkoa:

Marks                Grading
90-100                A
80-89                  B
70-79                  C
60-69                  D

Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa keskimäärin 6 kurssia.

Indonesian krediitit ECTS-opintopisteiksi

Vielä kevätlukukaudella 2014 kurssit ovat laajuudeltaan 3 paikallista krediittiä. Yksi krediitti vastaa 16 tuntia luentoja. 3 Indonesian krediittiä muuntuu yleensä 5 ECTS-pisteeksi.

Syyslukukaudesta 2014 lähtien opintopisteet myönnetään suoraan ECTS-pisteinä. Yksi kurssi on 5 ECTS:n arvoinen. Opiskelijoiden tulee ottaa 5-6 BIPAS ohjelman kurssia lukukaudessa. Tämä määrä kursseja on siis 25-30 ECTS pistettä; standardi opintosuoritus per lukukausi Eurooppalaisissa yliopistoissa.

Kaikki BIPAS ohjelman kurssit ovat Bachelor-/kandidaatintason kursseja. Indonesiassa Bachelor tasoa kutsutaan myös nimellä ’Sarjana 1′. Lue lisää Indonesian korkekouluista täältä.

Udayana Universityn paikalliset opiskelijat suorittavat 144 indonesian krediitin laajuisia kandintutkintoja. Tutkinnon kesto on 4 vuotta (8 lukukautta). Yhdessä lukukaudessa tulee suorittaa 20 indonesian krediittia. Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa keskimäärin 6 kurssia.

Malesian krediitit ECTS-opintopisteiksi

Universiti Putra Malaysian kurssit Malesiassa ovat laajuudeltaan 3 krediittiä ja yksi krediitti vastaa 28 tuntia luentoja tai valvottua opetusta. Opiskelijan tulee huomioida työmääräänsä myös kurssien vaatimat itsenäisen opiskelun, harjoitukset, ryhmätyöt, work shopit, yritysvierailut, valmistautumisen tentteihin sekä itse tentit. Näin krediittien saamiseksi vaadittava työmäärä kasvaa. Malesiassa yksi krediitti vastaa noin 40 tunnin kokonaistyöpanosta. Siten yksi kurssi vastaa tyypillisesti noin 5 ECTS-opintopistettä. Paikalliset opiskelijat suorittavat lukukaudessa keskimäärin 5-6 kurssia.

Malesialaisten krediittien kääntyvyyttä ECTS-pisteiksi voi hahmottaa suhteuttamalla paikallisen tutkinnon kokonaislaajuus krediitteinä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Esimerkiksi Helsingin yliopisto (QS World Ranking 69) tulkitsee krediittejä muun muassa tällä tavalla. Tämän laskentakaavan mukaisesti: 136 (tutkinnon laajuus Malesiassa krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 34 krediittiä = paikallinen vuosikrediittitavoite.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (vuosikrediittitavoite Euroopassa)  /  34 krediittiä (paikallinen vuosikrediittitavoite) saatava suhteutuskerroin on 1,77. Yhden kurssin laajuus 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,77 on täten 5,3 ECTS.

Korean krediitit ECTS-opintopisteiksi

Hankuk University of Foreign Studiesissa suurin osa kursseista on 3 pisteen arvoisia, mutta esimerkiksi jotkut kielikurssit ovat 1 tai 2 pisteen arvoisia.

Kuten useissa Korean yliopistoissa, myös HUFS:issa opintopisteet myönnetään samojen kriteereiden mukaan kuin amerikkalaisissa yliopistoissa. Yksi opintopiste vastaa 16 tunnin työmäärää, ja kursseista saa yleensä kolme krediittiä. Lukukausi kestää 16 viikkoa. Kolme Korean krediittiä vastaa 5 ECTS-pistettä. Kolmen opintopisteen kurssit sisältävät yleensä kolme luentoa tai seminaaria viikossa.

Korean krediitit voi muuntaa ECTS-pisteiksi myös suhteuttamalla paikallisen tutkinnon kokonaislaajuus krediitteinä tutkinnon kestoon vuosina ja Euroopassa vaadittavaan 60 opintopisteen vuositavoitteeseen. Tämän mukaseisti:

140 (tutkinnon laajuus krediitteinä) / 4 (tutkinnon kesto vuosina) = 35 krediittiä = paikallinen vuosikrediittitavoite.

Siten laskentakaavasta 60 ECTS (vuosikrediittitavoite Euroopassa)  /  35 krediittiä (paikallinen vuosikrediittitavoite) saatava suhteutuskerroin on 1,71. Yhden kurssin laajuus 3 krediittiä kerrottuna suhteutuskertoimella 1,71 on täten 5,1 ECTS.

Tämä on esimerkiksi Helsingin yliopiston (QS World Ranking 69) yksi tapa tulkita krediittejä.

Opintojen hyväksiluku

AE:n ja vastaanottavien yliopistojen lähtökohtana on, että opiskelijat saisivat vaihto-opintonsa hyväksiluettua mahdollisimman kattavasti. Myös lähettävät korkeakoulut odottavat opiskelijoidensa suorittavan vaihdossa ollessaan sellaisia kursseja, jotka ovat hyväksiluettavissa opiskelijan tutkintoon tai ainakin vapaavalintaisiin opintoihin kotimaassa. Lähettävät korkeakoulut päättävät ulkomaan opintojen hyväksiluvuista ja korvaavuuksista opiskelijan tekemän opintosuunnitelman perusteella.

AE kehottaa opiskelijoita laatimaan opintosuunnitelmat huolellisesti sekä liittämään niihin mukaan AE:n sivuilta löytyvät kurssikatalogit ja/tai opetussuunnitelmat, mikä helpottaa kotikorkeakoulun päätöksentekoa opintojen hyväksiluvuista ja mahdollisista apurahoista. Opiskelijat ovat saaneet opinnot pääsääntöisesti kattavasti hyväksiluettua.

Suomessa opiskelijoita kannustetaan poikkitieteellisyyteen ja tutkintoon voi olla mahdollista sisällyttää eri alojen opintoja mutkattomammin kuin esimerkiksi saksankielisissä maissa. Vaihtoihimme osallistuukin opiskelijoita erilaisilla opintosuuntauksilla. Aalto-yliopiston sanoin: ”Poikkitieteellisyys tuottaa innovaatioita”.

Osa sisällyttää vaihto-opintonsa osaksi pääainetta, osa lukee ne vapaavalintaisiin tai ulkomaan sivuainekokonaisuudeksi. Esimerkiksi kaupallisista opinnoista saattaa olla arvaamatontakin hyötyä tulevaisuuden työ- ja arkielämän kuvioissa opiskelijan pääainesuuntautuneisuudesta riippumatta. Vaihtojakso on monen opiskelijan mielestä sopivin ajanjakso suorittaa myös omasta pääaineesta poikkeavia kursseja.

Vaihtopaikkaa valitessa kannattaa ottaa yksittäisten kurssien lisäksi huomioon vaihdon tarjoama kokonaiskokemus sekä erilaisen opiskelukulttuurin tuoma lisä. Sinun kannattaa miettiä itseäsi kiinnostavin vaihtokohde kurssivalikoimineen ja keskustella tämän jälkeen korkeakoulusi kv-koordinaattorin ja koulutuspäällikkösi kanssa vaihtomahdollisuuksistasi.

Suoritettuasi kurssit kohdeyliopistossa ja hyväksilukiessasi kursseja Suomessa sinun tulee huolehtia, että sinulla on hallussasi tarvittavat dokumentit kuten opetussuunnitelmat (syllabus) ja opintorekisteriote (transcripts of records). Jälkimmäisen postitamme sinulle vaihdon jälkeen antamaasi osoitteeseen. Kotikorkeakoulusi saattaa vaatia myös lisäselvityksiä kursseista. Kehotammekin vaihtareita säilyttämään kaiken vaihdossa kertyvän kursseihin liittyvän dokumentaation kotimaahan asti.

Dokumenttien sekä tämän sivun tiedon avulla voit hakea hyväksilukua suorittamillesi opinnoille kotikorkeakoulussasi. Opintojen hyväksiluku perustuu omaan lukusuunnitelmaasi ja perusteluihisi sekä kotikorkeakoulusi henkilökunnan arvioihin ja päätöksiin.

Yllä esitetyt maa- ja yliopistokohtaiset opintopistemäärät ovat ohjeellisia ja perustuvat korkeakoulujen tekemiin keskimääräisiin päätöksiin satojen opiskelijoiden opintojen hyväksiluvuista kymmenissä eri korkeakouluissa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Share this:

Ajankohtaista

tammikuu 14, 2015
AE hakee kielitaitoista markkinoinnin ja viestinn ...

joulukuu 12, 2014
The semester ends in Bali: some impressions

joulukuu 5, 2014
AE hakee graafisen suunnittelun harjoittelijaa

marraskuu 12, 2014
Ranskan kielen taitoinen harjoittelija AE:n toimis ...

lokakuu 10, 2014
Kiina ohittanut Yhdysvallat maailman suurimpana ta ...

lokakuu 1, 2014
Asia Exchangen työ saa tunnustusta Suomen Thaimaa ...

syyskuu 8, 2014
Orientation in Bali

syyskuu 3, 2014
Impressions from the orientations in Bangkok

elokuu 13, 2014
Autumn semesters 2014 begin!

elokuu 11, 2014
Uudet sivut on avattu! Mitä pidät?