Opintopisteet

Täältä löydät tietoa kurssien krediiteistä, niiden muuntamisesta Euroopassa käytössä oleviksi ECTS-pisteiksi sekä opintojen hyväksiluvusta.

Mikä on ECTS?

Eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmän (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) lähtökohtana on opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet pyritään määrittelemään oppimistuloksina ja opiskelijan hankkimina taitoina.

ECTS otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1989. ECTS on ainoa opintosuoritusjärjestelmä, jota on onnistuneesti testattu ja käytetty kaikkialla Euroopassa. ECTS otettiin käyttöön Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa vuonna 2005 opintopiste -nimikkeellä. Alun perin ECTS perustettiin opintosuoritusten siirtoa varten. Järjestelmä helpotti ulkomailla suoritettujen opintojaksojen tunnustamista ja edisti näin ollen opiskelijavaihtojen laatua ja määrää Euroopassa. ECTS:ää on kehitetty lisäksi opintosuoritusten kertymisjärjestelmäksi. Tämä kuuluu kesäkuussa 1999 annetun Bolognan julistuksen tärkeimpiin tavoitteisiin.

ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan yhden lukuvuoden kokopäiväinen opiskelu mitoitetaan 1500 – 1800 tunniksi, mikä vastaa 60 ECTS-pistettä. Täysipäiväisen opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten 36 – 40 viikkoa vuodessa. Tuolloin yksi piste vastaa 25 – 30 työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset.

ECTS-järjestelmän mukaan opiskelijan työmäärä sisältää luennot, seminaarit, itsenäisen opiskelun, tentteihin valmistautumisen, tentit ja kenttävierailut.

Opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmät maailmalla

Euroopan ulkopuolisissa maissa on vaihtelevat käytännöt opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmistä. Joissakin maissa jopa saman maan eri korkeakoulut käyttävät erilaisia opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmiä. Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan kohdeyliopistoissamme käytössä oleviin opintosuoritusjärjestelmiin ja saat selville, miten paikalliset krediitit kääntyvät ECTS-pisteiksi.

Opintojen hyväksiluku

AE:n ja vastaanottavien yliopistojen lähtökohtana on, että opiskelijat saisivat vaihto-opintonsa hyväksiluettua mahdollisimman kattavasti. Myös lähettävät korkeakoulut odottavat opiskelijoidensa suorittavan vaihdossa ollessaan sellaisia kursseja, jotka ovat hyväksiluettavissa opiskelijan tutkintoon tai ainakin vapaavalintaisiin opintoihin kotimaassa. Lähettävät korkeakoulut päättävät ulkomaan opintojen hyväksiluvuista ja korvaavuuksista opiskelijan tekemän opintosuunnitelman perusteella.

AE kehottaa opiskelijoita laatimaan opintosuunnitelmat huolellisesti sekä liittämään niihin mukaan AE:n sivuilta löytyvät kurssikatalogit ja/tai opetussuunnitelmat. Tämä helpottaa kotikorkeakoulun päätöksentekoa opintojen hyväksiluvuista ja mahdollisista apurahoista. Opiskelijat ovat saaneet opinnot pääsääntöisesti kattavasti hyväksiluettua.

Suomessa opiskelijoita kannustetaan poikkitieteellisyyteen ja tutkintoon voi olla mahdollista sisällyttää eri alojen opintoja mutkattomammin kuin esimerkiksi saksankielisissä maissa. Vaihtoihimme osallistuukin opiskelijoita erilaisilla opintosuuntauksilla. Aalto-yliopiston sanoin: ”Poikkitieteellisyys tuottaa innovaatioita”.

Osa sisällyttää vaihto-opintonsa osaksi pääainetta, osa lukee ne vapaavalintaisiin opintoihin tai ulkomaan sivuainekokonaisuudeksi. Esimerkiksi kaupallisista opinnoista saattaa olla arvaamatontakin hyötyä tulevaisuuden työ- ja arkielämän kuvioissa opiskelijan pääaineesta riippumatta. Vaihtojakso on monen opiskelijan mielestä sopivin ajanjakso suorittaa myös omasta pääaineesta poikkeavia kursseja.

Vaihtopaikkaa valitessa kannattaa yksittäisten kurssien lisäksi ottaa huomioon vaihdon tarjoama kokonaiskokemus sekä erilainen opiskelukulttuuri, joka voi näkyä mm. kotimaasta poikkeavina työskentelytapoina. Sinun kannattaa miettiä itseäsi kiinnostavin vaihtokohde kurssivalikoimineen ja keskustella tämän jälkeen korkeakoulusi kv-koordinaattorin ja koulutuspäällikkösi kanssa vaihtomahdollisuuksistasi.

Suoritettuasi kurssit kohdeyliopistossa ja hyväksilukiessasi kursseja Suomessa sinun tulee huolehtia, että sinulla on hallussasi tarvittavat dokumentit kuten opetussuunnitelmat (syllabus) ja opintorekisteriote (Transcript of Records). Jälkimmäisen postitamme sinulle vaihdon jälkeen antamaasi osoitteeseen. Kotikorkeakoulusi saattaa vaatia myös lisäselvityksiä kursseista. Kehotammekin vaihtareita säilyttämään kaiken vaihdossa kertyvän kursseihin liittyvän dokumentaation kotimaahan asti.

Dokumenttien ja kohdeyliopistojen krediittien kääntyvyyttä koskevien tietojen avulla (ks. yllä olevat linkit) voit hakea hyväksilukua suorittamillesi opinnoille kotikorkeakoulussasi. Opintojen hyväksiluku perustuu omaan lukusuunnitelmaasi ja perusteluihisi sekä kotikorkeakoulusi henkilökunnan arvioihin ja päätöksiin.

Yllä esitetyt maa- ja yliopistokohtaiset opintopistemäärät ovat ohjeellisia ja perustuvat korkeakoulujen tekemiin keskimääräisiin päätöksiin satojen opiskelijoiden opintojen hyväksiluvuista kymmenissä eri korkeakouluissa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Ajankohtaista

lokakuu 29, 2015
Guangzhou University Scholarships

lokakuu 19, 2015
Throwback to autumn Semester’s 2015 Orientat ...

lokakuu 13, 2015
AE is looking for destination interns in Bali

lokakuu 9, 2015
AE hakee verkostoinnin ja markkinointiviestinnän ...

lokakuu 7, 2015
AE hakee työharjoitteluun markkinointihenkistä t ...

elokuu 31, 2015
AE hakee saksan kielen taitoista asiakaspalvelijaa

elokuu 20, 2015
Study Advisory is looking for an awesome Sales and ...

heinäkuu 23, 2015
Asia Exchange joins IIE’s Generation Study A ...

kesäkuu 18, 2015
Juhannustiedote

kesäkuu 9, 2015
Asia Exchange supports Phuket charity marathon

  • Haaveissa Japani? Mikä seuraavista kaupungeista puhuttelee eniten vaihtokohteena?

    Loading ... Loading ...